Capítol V. Els Vins

El NITA és el nostre vi jove representatiu de la globalitat de vinyes de la DOQ.Priorat fet amb raïms i vins de vinya jove, productiva i Vella, vinya emparrada i vinya en vas i de diferente dobles que formen el territori de DOQ. Priorat.

La resta de vins que elaborem, són més singulars i provenen de finques en propietat i tenen els noms de la finca d’on prové el raïm.

Són vins amb una història arrelada a la geografia que perpetuaran en el temps i la memòria ja que es podrà localizar d’on provenen, per Poble i Parcel·la.